Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7222
Title: Đánh giá tác động các lựa chọn đối phó rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân tại Bến Tre
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Đoàn, Phương Quyên
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thái độ đối với rủi ro của nông hộ tại tỉnh Bến Tre. Xác định mối quan hệ giữa thái độ đối với rủi ro và thu nhập của nông hộ tại tỉnh Bến Tre. Đánh giá tác động các lựa chọn đối phó rủi ro ảnh hưởng đến thu nhập của các nông hộ tại tỉnh Bến Tre. Đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng ứng phó rủi ro và nâng cao thu nhập cho nông hộ tại địa bàn nghiên cứu.
Description: 60 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7222
ISSN: B1507651
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.