Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72241
Title: Thực trạng trì hoãn trong học tập của sinh viên trên địa bàn Hà Nội, Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hải Hạnh
Lê, Anh Dũng
Trần, Anh Ngọc
Nguyễn, Thị Nga
Nguyễn, Hồng Nhung
Keywords: Thực trạng trì hoãn
Sinh viên
Hà Nội
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 595 .- Tr.87-89
Abstract: Bài báo phân tích thực trạng trì hoãn trong học tập của sinh viên với mục tiêu chính là tìm ra các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giảm bớt sự trì hoãn trong học tập của sinh viên. Kết quả thu được cho thấy sự trì hoãn trong học tập là một thực trạng phổ biến ở sinh viên. Qua phân tích, đánh giá, nhóm tác giả nhận thấy các yếu tố cơ bản tác động đến sự trì hoãn trong học tập của sinh viên bao gồm: đặc điểm cá nhân, tính chất công việc và đặc điểm nhân khẩu học. Trong đó, yếu tố đặc điểm cá nhân có tác động mạnh nhất, tiếp đó là tính chất công việc. Đối với đặc điểm nhân khẩu học, kết quả cho thấy nhóm sinh viên nam có xu hướng trì hoãn cao hơn nhóm sinh viên nữ. Ngoài ra, không có sự khác biệt về sự trì hoãn trong học tập của sinh viên theo năm học và khối ngành. Trên cơ sở kết quả bài nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp cho sinh viên, nhà trường và nhà nước nhằm giảm bớt tình trạng trì hoãn trong học tập của sinh viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72241
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.