Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72252
Title: Hoạt động trải nghiệm thực tế đối với du lịch cộng đồng ở các huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Authors: Hồ, Thị Hiền
Trần, Thị Thu Hiền
Trần, Quốc Huy
Keywords: Du lịch cộng đồng
Trải nghiệm thực tế
Miền núi phía Tây
Nghệ An
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 596 .- Tr.28-30
Abstract: Trong xu thế phát triển hiện nay các cơ sở giáo dục đại học theo hướng ứng dụng và thực hành, đây cũng là xu hướng đào tạo của trường Đại kinh tế Nghệ An hiện nay. Ngành quản trị du lịch lữ hành và khách sạn tại trường dù mới thành lập nhưng đã nắm bắt kịp thời tinh thần đó. Với mô hình đào tạo học đi đôi với hành đòi hỏi sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đáp ứng ngay trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, có năng lực nghề nghiệp. Mặt khác, ngành du lịch tỉnh Nghệ An đang được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2020-2030. Trong đó, du lịch cộng đồng đang là một thế mạnh của tỉnh nhằm bảo tồn tài nguyên du lịch bền vững, xóa đói giảm nghèo, là một sản phẩm hấp dẫn vừa bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vừa góp phần phát triển kinh tế địa phương, đồng thời mang lại những trải nghiệm sâu sắc cho du khách, hệ thống cơ sở vật chất phát triển nhanh về quy mô và chất lượng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72252
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
961.39 kBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.