Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7227
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Thạch, Keo Sa Ráte
Huỳnh, Thị Kim Ngân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của NH TMCP Đại chúng Việt Nam chi nhánh Cần Thơ từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2018 để thấy được những thuận lợi cũng như những tồn tại. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
Description: 60 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7227
ISSN: B1500184
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.