Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/722
Title: Điện ảnh Xô-Viết - những năm tháng huy hoàng và mối quan hệ với điện ảnh Cách mạng Việt Nam
Authors: Vương, Đức
Keywords: Xô-Viết
Cách mạng Việt Nam
Điện ảnh
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật;Số Chuyên đề .- Tr.105-108
Abstract: Lịch sử điện ảnh Xô-Viết được bắt đầu với các thước phim nhựa tư liệu ghi lại những sự kiện của cuộc nội chiến, những bước đi đầu tiên của việc xây dựng một xã hội mới, mang đầy hơi thở thời đại cũng như thần tượng sống động của Vladimir llyich Lenin. Những kinh nghiệm ban đầu của điện ảnh Xô-Viết có giá trị và ý nghĩa toàn cầu, đặc biệt là nguồn cảm hứng lớn cho các nghệ sĩ sáng tác trên nền tảng tư tưởng của một xã hội xã hội chủ nghĩa.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/722
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_182.89 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.