Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7230
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Buôn Phương
Tác giả: Lê, Trần Phước Huy
Lâm, Thị Ngân
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích và đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Buôn Phương. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Buôn Phương.
Mô tả: 137 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7230
ISSN: B1501968
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
15.45 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.