Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72329
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Mai Đông-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Mai Phương-
dc.contributor.authorMai, Trường An-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Tuyết Mai-
dc.contributor.authorLý, Thị Minh Châu-
dc.date.accessioned2022-01-10T03:21:48Z-
dc.date.available2022-01-10T03:21:48Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72329-
dc.description.abstractNghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm tra mối quan hệ đồng thời giữa ba yếu tố: Mối quan hệ trao đổi lãnh đạo - nhân viên, sự mâu thuẫn với đồng nghiệp và sự chia sẻ kiến thức ngụ ý thông qua cách tiếp cận từ lăng kính văn hóa phương Đông. Nghiên cứu dùng phương pháp định tính phỏng vấn sâu để thăm dò khám phá và khai thác sâu hơn về nhận thức của 10 nhân viên có kinh nghiệm, chuyên viên và các nhà quản lý cấp trung về chất lượng mối quan hệ của họ với cấp trên. Những phát hiện của nghiên cứu này đóng góp thêm về mặt lý thuyết và ứng dụng cho sự hiểu biết về mối quan hệ giữa các yếu tố sự mâu thuẫn cảm xúc cá nhân với đồng nghiệp và sự chia sẻ kiến thức ngụ ý trong môi trường văn hóa Việt Nam - nơi mà khoảng cách giữa công việc và cuộc sống bị thu hẹp, nhân viên xem cấp trên như người thân, người anh em trong gia đình còn cấp trên thì luôn quan tâm, chăm sóc cấp dưới.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 09 .- Tr.5-24-
dc.subjectChia sẻ kiến thức ngụ ývi_VN
dc.subjectMâu thuẫn với đồng nghiệpvi_VN
dc.subjectTrao đổi lãnh đạo - nhân viênvi_VN
dc.subjectVăn hóa phương Đôngvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleKhai phá mối quan hệ trao đổi lãnh đạo - nhân viên đến sự chia sẻ kiến thức với sự mâu thuẫn quan hệ với đồng nghiệpvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.31 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.