Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7232
Nhan đề: Khảo sát ảnh hưởng của cao chiết từ cây húng lủi (Mentha crispa L.) đến khả năng bảo quản lạnh cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) phi lê
Tác giả: Nguyễn, Lê Anh Đào
Nguyễn, Thị Thúy An
Từ khoá: Công nghệ chế biến thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của dịch chiết cây húng lủi đến chất lượng cá tra phi lê bảo quản lạnh. Thí nghiệm nhúng được bố trí gồm ba nghiệm thức: ngâm cá phi lê trong nước lạnh (đối chứng), dịch chiết húng lủi với nồng độ 24 μg/mL (IC50) và nồng độ 84 μg/mL (IC100) ở nhiệt độ là 4oC trong 30 phút. Thu mẫu vào các ngày 1, 6, 9, 12. Sự biến đổi chất lượng cá tra phi lê được đánh giá qua các chỉ tiêu nhiệt độ, pH, tổng số vi khuẩn hiếu khí, giá trị cảm quan, cấu trúc, khả năng giữ nước (WHC) và chỉ số eroxide (PV). Kết quả cho thấy, cá tra phi lê được ngâm trong dịch chiết cây húng lủi có giá trị cảm quan cao hơn mẫu đối chứng trong quá trình bảo quản lạnh. Chất lượng của phi lê cá tra có thể được duy trì tốt hơn trong thời gian 9 ngày khi được nhúng trong dịch chiết húng lủi có nồng độ IC100 (84 μg/mL).
Mô tả: 13tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7232
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
595.75 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.