Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72338
Nhan đề: Mô hình tư vấn học tập trong đào tạo trực tuyến dựa trên cộng đồng người học đa tiêu chí
Tác giả: Bùi, Xuân Huy
Nguyễn, An Tế
Trần, Thị Song Minh
Từ khoá: Đào tạo trực tuyến
Hệ thống tư vấn
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 11 .- Tr.21-35
Tóm tắt: Chuyển đổi từ hình thức đào tạo truyền thống sang môi trường trực tuyến là một xu hướng diễn ra mạnh mẽ vì những tính chất ưu việt mà nó đem lại chi cả người dạy và người học - đó là tính chia sẻ, tái sử dụng, tương tác và thích nghi… Dưới tác động của sự phát triển công nghệ cũng như ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ đầu năm 2020, xu hướng trực tuyến ngày càng diễn ra mạnh mẽ hơn trước. Bài báo này sẽ trình bày về nghiên cứu và ứng dụng của hệ thống tư vấn tự động trong môi trường đào tạo trực tuyến cũng như các hướng nghiên cứu khả thi.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72338
ISSN: 2615-9104
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.135.146


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.