Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72338
Title: Mô hình tư vấn học tập trong đào tạo trực tuyến dựa trên cộng đồng người học đa tiêu chí
Authors: Bùi, Xuân Huy
Nguyễn, An Tế
Trần, Thị Song Minh
Keywords: Đào tạo trực tuyến
Hệ thống tư vấn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 11 .- Tr.21-35
Abstract: Chuyển đổi từ hình thức đào tạo truyền thống sang môi trường trực tuyến là một xu hướng diễn ra mạnh mẽ vì những tính chất ưu việt mà nó đem lại chi cả người dạy và người học - đó là tính chia sẻ, tái sử dụng, tương tác và thích nghi… Dưới tác động của sự phát triển công nghệ cũng như ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ đầu năm 2020, xu hướng trực tuyến ngày càng diễn ra mạnh mẽ hơn trước. Bài báo này sẽ trình bày về nghiên cứu và ứng dụng của hệ thống tư vấn tự động trong môi trường đào tạo trực tuyến cũng như các hướng nghiên cứu khả thi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72338
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.76 MBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.