Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72354
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Phương Thảo-
dc.contributor.authorLê, Anh Tuấn-
dc.date.accessioned2022-01-10T03:34:49Z-
dc.date.available2022-01-10T03:34:49Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2615-9104-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72354-
dc.description.abstractBài báo này xem xét ảnh hưởng của rủi ro địa chính trị đến nguy cơ mất khả năng thanh toán của các doanh nghiệp ở bốn quốc gia thuộc khu vực ASEAN. Sử dụng mẫu nghiên cứu gồm 13.587 quan sát trong giai đoạn 1995 - 2018, thông qua các phương pháp ước lượng như: Mô hình ảnh hưởng cố định và mô hình hồi quy GMM, nghiên cứu cho kết quả chắc chắn rủi ro địa chính trị có mối quan hệ cùng chiều với nguy cơ mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Phân tích sâu hơn cho thấy tác động của rủi ro địa chính trị đến nguy cơ mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp nghiêm trọng hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, các công ty nắm giữ nhiều tiền mặt có thể giảm thiểu tác động tiêu cực này tốt hơn.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 12 .- Tr.66-84-
dc.subjectRủi ro địa chính trịvi_VN
dc.subjectMất khả năng thanh toánvi_VN
dc.subjectNắm giữ tiền mặtvi_VN
dc.subjectDoanh nghiệp sản xuấtvi_VN
dc.titleRủi ro địa chính trị và nguy cơ mất khả năng thanh toán: Bằng chứng thực nghiệm từ các doanh nghiệp ở Đông Nam Ávi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.23 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.