Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72372
Title: Điểm tựa vững chắc của nhân dân
Authors: Thảo Nguyên
Keywords: Nhân dân
Điểm tựa vững chắc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 07 .- Tr.48-50
Abstract: Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua các cán bộ, chiến sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hòa Bình đã học và làm theo Bác bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực. Từ các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo”, “Đồng hành cùng em đến trường”. “Ngôi nhà một nghìn đồng”… các anh đã không ngừng vun đắp tình đoàn kết quân - dân, tạo nền tảng vững chắc xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72372
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
893.18 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.