Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7241
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của người dân thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang
Authors: Phan, Anh Tú
Võ, Thị Ngoan
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định và mô tả thực trạng về ý định khởi nghiệp của người dân thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của người dân thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang. Đề xuất hàm ý về chính sách khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và “tự làm chủ” trong người dân thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang.
Description: 88 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7241
ISSN: B1507965
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.147.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.