Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7241
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của người dân thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang
Tác giả: Phan, Anh Tú
Võ, Thị Ngoan
Từ khoá: Kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Xác định và mô tả thực trạng về ý định khởi nghiệp của người dân thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của người dân thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang. Đề xuất hàm ý về chính sách khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và “tự làm chủ” trong người dân thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang.
Mô tả: 88 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7241
ISSN: B1507965
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.14.36


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.