Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72421
Title: Thực trạng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Authors: Lương, Minh Huân
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Chuyển đổi số
Đại dịch Covid-19
Năng lực chuyển đổi số
Rào cản chuyển đổi số
Doanh nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thông tin Khoa học Xã hội;Số 07 .- Tr.3-13
Abstract: Đại dịch Covid-19 đã đẩy nhanh quá trình nhận thức của các doanh nghiệp (DN) về chuyển đổi số, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Các DN Việt Nam đã ngày càng ứng dụng nhiều hơn các công nghệ kỹ thuật số, tuy nhiên chủ yếu ở các hoạt động quản trị, logistics, marketing, thanh toán,... trong khi khâu quan trọng nhất là sản xuất lại chưa thực sự được chú trọng. Năng lực chuyển đổi số của DN dù được nâng lên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, nhưng nhìn chung vẫn hạn chế. Để hỗ trợ các DN chuyển đổi số, Chính phủ cần có thêm các giải pháp giúp DN vượt qua các rào cản trong chuyển đổi số, trong đó lớn nhất là rào cản về chi phí, hạ tầng thông tin và vấn đề an toàn thông tin.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72421
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.