Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7247
Title: Khảo sát khả năng chống oxy hóa của cao chiết cây hương thảo (Rosmarinus officinalis)
Authors: Nguyễn, Lê Anh Đào
Trần, Thị Ngọc Như
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát khả năng chống oxy hóa của cao chiết hương thảo từ đó làm tiền đề cho các nghiên cứu ứng dụng cao chiết hương thảo trong bảo quản các sản phẩm thủy sản. Đề tài bao gồm hai thí nghiệm: (1) khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết thu được từ dung môi chiết là nước nóng và ethanol 96% thông qua khả năng khử gốc tự do DPPH và tổng hàm lượng hợp chất phenolics có trong cao chiết, (2) khảo sát khả năng chống oxy hóa của cao chiết hương thảo khi bổ sung vào dầu cá biển và dầu cá hồi ở nhiệt độ 60˚C thông qua đánh giá chỉ số peroxide (PV) và Thiobarbituric acid reactive substance (TBARS). Kết quả cho thấy, cao chiết thu được từ hai loại dung môi nước nóng và ethanol 96% đều cho khả năng khử gốc tự do DPPH cao với giá trị IC50 lần lượt là 13,0 và 17,8 µg/mL, tổng hàm lượng hợp chất phenolics lần lượt là 77,3 và 67,5 mgGAE/g nguyên liệu khô. Sự khác biệt về chỉ số peroxide giữa hai mẫu dầu trong suốt 12 ngày bảo quản ở nhiệt độ 60˚C cho thấy tiềm năng của việc ứng dụng cao chiết hương thảo trong quá trình bảo quản các loại dầu khác nhau.
Description: 11tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7247
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
727.72 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.