Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7249
Title: Cách thức duy trì tình cảm vợ chồng trong gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960-1975
Authors: Trần, Thị Vân Nương
Keywords: Gia đình
Gia đình nông thôn
Đời sống tâm lý
Miền Bắc giai đoạn 1960-1975
Tình cảm vợ chồng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Con người;Số 2 .- Tr.51-61
Abstract: Trên cơ sở dữ liệu định lượng và định tính từ khảo sát tại ba xã là An Ninh, An Quý và An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình về gia đình nông thôn Bắc Bộ giai đoạn 1960-1975, trong khuôn khổ hệ đề tài cấp cơ sở năm 2017 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, bài viết trình bày và bàn luận về chủ đề duy trì đời sống tình cảm vợ chồng trong gia đình nông thôn những năm 1960-1975. Kết quả nghiên cứu chỉ ra một số yếu tố như sự quan tâm chăm sóc đến những nhu cầu cơ bản hàng ngày, sự chung thủy và tôn trọng giá trị chung thủy; các hành động thể hiện sự chia sẻ để vượt qua khó khăn và cách thức giải quyết mâu thuẫn tích cực có vai trò lớn trong việc duy trì đời sống tình cảm của các cặp vợ chồng trong giai đoạn này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7249
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_522.41 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.