Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7250
Title: Giá trị của sự giàu có về tiền bạc đối với gia đình Việt Nam
Authors: Trần, Thị Hồng
Keywords: Gia đình
Giá trị gia đình
Kinh tế gia đình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu gia đình và Giới;Số 2 .- Tr.41-50
Abstract: Dựa trên kết quả phân tích mức độ đồng ý của 1.759 đại diện hộ gia đình với 3 nhận định thể hiện các mức độ tăng dần về giá trị của sự giàu có đối với gia đình, bài viết xem xét ý nghĩa của sự giàu có về tiền bạc đối với gia đình Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường. Các phân tích cho thấy sự giàu có về tiền bạc được nhận định không trực tiếp mang lại hạnh phúc gia đình những nó giúp đảm bảo hạnh phúc gia đình khi gia đình có đủ nguồn lực kinh tế để chăm sóc, nuôi dưỡng các thành viên, thực hiện các hoạt động giải trí. Có sự khác nhau trong quan điểm về ý nghĩa của sự giàu có về tiền bạc giữa các nhóm xã hội: nhóm nam giới, nhóm những người trẻ tuổi, nhóm có mức sống nghèo, nhóm dân tộc thiểu số, nhóm sinh sống ở khu vực nông thôn có tỷ lệ cho rằng mục tiêu của gia đình là phải giàu có cao hơn so với nhóm nữ giới, nhóm những người lớn tuổi, nhóm có mức sống khá giàu, nhóm dân tộc Kinh, nhóm sinh sống ở khu vực thành thị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7250
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_462.91 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.