Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72514
Title: Kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập ở Việt Nam trong bối cảnh tự chủ
Authors: Nguyễn, Đăng Dũng
Nguyễn, Thị Hồng
Keywords: Đơn vị sự nghiệp
Công lập
Bối cảnh tự chủ
Kết quả hoạt động
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 597 .- Tr.54-56
Abstract: Tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) nói chung và các đơn vị sự nghiệp KH&CN nói riêng có vị trí quan trọng trong sự phát triển quốc gia. Để có thể khuyến khích cách đơn vị sự nghiệp KHCN công lập có bước đột phá hơn, hiệu quả cao hơn, Nhà nước thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị có đủ điều kiện. Cơ chế quản lý cởi mở hơn đã tạo cơ hội cho các đơn vị sự nghiệp KHCN có thể nâng cao kết quả hoạt động của đơn vị mình. Trên cơ sở khảo sát 36 đơn vị sự nghiệp KHCN công lập, bài viết đánh giá chính xác hơn về kết quả hoạt động của các đơn vị này qua các chỉ tiêu về khách hàng, quy trình nội bộ, học hỏi và phát triển, tài chính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72514
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.