Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72525
Title: Thị trường chứng khoán Việt Nam trước đại dịch Covid-19: nhìn từ góc độ nhà đầu tư cá nhân
Authors: Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Thị trường chứng khoán Việt Nam
Đại dịch Covid-19
Nhà đầu tư cá nhân
Góc độ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 597 .- Tr.80-82
Abstract: Cho đến nay, mặc dù chịu nhiều sự ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam chưa xảy ra sự đổ vỡ như một số nước, đồng thời cấu trúc và thể chế thị trường đã từng bước được xác lập và hoàn thiện. Đại dịch Covid-19 khởi phát cuối năm 2019 đầu năm 2020 đã tác động tiêu cực tới nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết sau đây sẽ nêu lên thực trạng hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân và đưa ra một số khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân trước tình hình đại dịch Covid-19.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72525
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.