Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72525
Nhan đề: Thị trường chứng khoán Việt Nam trước đại dịch Covid-19: nhìn từ góc độ nhà đầu tư cá nhân
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương
Từ khoá: Thị trường chứng khoán Việt Nam
Đại dịch Covid-19
Nhà đầu tư cá nhân
Góc độ
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 597 .- Tr.80-82
Tóm tắt: Cho đến nay, mặc dù chịu nhiều sự ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam chưa xảy ra sự đổ vỡ như một số nước, đồng thời cấu trúc và thể chế thị trường đã từng bước được xác lập và hoàn thiện. Đại dịch Covid-19 khởi phát cuối năm 2019 đầu năm 2020 đã tác động tiêu cực tới nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết sau đây sẽ nêu lên thực trạng hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân và đưa ra một số khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân trước tình hình đại dịch Covid-19.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72525
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.