Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7253
Title: Ảnh hưởng của dịch chiết cây tần dày lá (Plectranthus amboinicus Lour, Spreng) đến chất lượng cá lóc (Channa striata) phi lê trong điều kiện bảo quản lạnh
Authors: Trần, Minh Phú
Trần, Minh Tuyến
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của dịch chiết cây tần dày lá (Plectranthus amboinicus Lour. Spreng) đến chất lượng của cá lóc phi lê trong trong điều kiện bảo quản lạnh. Thí nghiệm được thực hiện gồm ba nghiệm thức. Nghiệm thức (1), 20 miếng cá phi lê (100 - 150 g) ngâm bằng nước lạnh trong 30 phút, để ráo 10 phút, để khô trong 10 phút sau đó cho vào túi PE, 5 miếng cá/túi, bảo quản bằng nước đá, tỷ lệ đá:cá là 1:1 trong thùng xốp. Nghiệm thức (2), 20 miếng cá phi lê (100 - 150 g) được ngâm trong dịch chiết tần dày lá ở nồng độ 134 μg/mL trong 30 phút, để ráo 10 phút, sau đó cho vào túi PE, 5 miếng cá/túi, bảo quản bằng nước đá, tỷ 1ệ đá:cá là 1:1 trong thùng xốp. Nghiệm thức (3), 20 miếng cá phi lê (100 - 150 g) được ngâm trong dịch chiết tần dày lá ở nồng độ 293 μg/mL và thực hiện tương tự nghiệm thức (1) và (2). Thu mẫu vào các ngày 1, 4, 8 và 12. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm nhiệt độ, vi sinh tổng số, giá trị cảm quan, độ đàn hồi, WHC, pH và PV. Kết quả cho thấy mẫu xử lý với dịch chiết tần dày lá ở nồng độ 134 μg/mL và ở nồng độ 293 μg/mL có vi sinh tổng số và PV thấp hơn, có giá trị cảm quan cao hơn so với mẫu đối chứng của cá lóc phi lê trong suốt quá trình bảo quản lạnh. Sau 12 ngày bảo quản, mẫu xử lí với dịch chiết vẫn giữ được chất lượng tốt trong khi đối với mẫu không xử lý dịch chiết chỉ có thể sử dụng đến 8 ngày.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7253
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
886.91 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.