Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7257
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thành-
dc.date.accessioned2019-03-04T01:51:40Z-
dc.date.available2019-03-04T01:51:40Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1013-4328-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7257-
dc.description.abstractTư tưởng của chủ nghĩa Mác về nhà nước có nội dung quan trọng và ý nghĩa sâu sắc cho cả thời đại ngày nay. Việc thừa nhận tính giai cấp của nhà nước là nội dung cốt lõi trong tư tưởng của chủ nghĩa Mác về nhà nước. Vận dụng sáng tạo tư tưởng của chủ nghĩa Mác về nhà nước phù hợp với thế giới đương đại và thực tiễn hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng nhà nước Việt Nam theo hướng pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân, vì dân. Để xây dựng được nhà nước như vậy, chúng ta không những phải phát huy tính năng động sáng tạo, mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học xã hội Việt Nam;Số 6 .- Tr.3-12-
dc.subjectChủ nghĩa Mácvi_VN
dc.subjectNhà nướcvi_VN
dc.subjectĐảng Cộng sản Việt Namvi_VN
dc.titleChủ nghĩa Mác về nhà nước và sự vận dụng ở Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_654.56 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.239.147.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.