Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72595
Title: Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng khu vực GMS dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình
Authors: Trần, Hải Yến
Hoàng, Minh Hồng
Keywords: GMS
Gia tăng ảnh hưởng
Trung Quốc
Vai trò trung tâm
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 08 .- Tr.44-54
Abstract: Sự trổi dậy của Trung Quốc từ đầu thế kỷ XXI tới nay không chỉ làm thay đổi cơ cấu quyền lực trong cán cân quan hệ quốc tế, mà còn tạo ra những ảnh hưởng lớn trên các lĩnh vực đối với các quốc gia và khu vực. Một Trung Quốc lớn mạnh đang nỗ lực thực hiện tham vọng trở thành một quốc gia lãnh đạo toàn cầu. Để thực hiện mục tiêu, quốc gia này trước hết tập trung vào việc thiết lập một trật tự khu vực láng giềng, với vai trò trung tâm của Trung Quốc. Trong bối cảnh ấy, Tiểu vùng Mê Công mở rộng trở thành một trong những trọng điểm trong chiến lược gia tăng ảnh hưởng tại khu vực ngoại vi của Trung Quốc. Bài viết phân tích tầm quan trọng ca GMS với Trung Quốc, cách thức Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng tại GMS. Từ đó, đưa ra những phân tích, đánh giá về bản chất của quá trình này cùng xu hướng diễn ra trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72595
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.223.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.