Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72596
Nhan đề: Chiến lược khu vực văn hóa của Trung Quốc trong Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng
Tác giả: Tạ, Thị Nguyệt Trang
Phạm, Chiến Thắng
Ngô, Tuấn Thắng
Từ khoá: Chủ nghĩa khu vực
Khu vực văn hóa
Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS)
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 08 .- Tr.55-62
Tóm tắt: Bài viết này xem xét sự tham gia của Trung Quốc vào Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) đề tìm hiểu động lực đằng sau chiến lược khu vực hóa do Trung Quốc áp dụng từ giai đoạn bắt đầu tham gia GMS tới năm 2015. Chiến lược khu vực hóa của Trung Quốc được thể hiện qua việc ủng hộ một cách tích cực đối với các chương trình hợp tác kinh tế tiểu vùng với những sự thay đổi về chính sách, hỗ trợ chính trị. Những sự thay đổi này được thực thi thông qua những thỏa thuận quản trị Tiểu vùng, thỏa thuận hợp tác trong GMS mà Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng; Động lực rõ nhất có thể đánh giá được là lợi thế cạnh tranh, nâng cao kim ngạch thương mại và xây dựng vị thế chính trị, kinh tế với các nước thuộc Tiểu vùng Mê Công.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72596
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.132.31


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.