Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72603
Title: Một số giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hồng Thu
Keywords: Kinh doanh điện tử
Kinh tế số
Thương mại điện tử
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 09 .- Tr.44-53
Abstract: Thương mại điện tử ở Việt Nam đang đóng một vai trỏ rất quan trọng trong phát triển nền kinh tế số. Là một quốc gia đông dân, có cơ cấu dân số trẻ, có tỷ lệ dân số sử dụng internet cao, lại có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử cao, trong những năm gần đây, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường thương mại điện tử năng động nhất và có tiềm năng lớn trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên thương mại điện tử Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề và thách thức như: Khung pháp lý chưa hoàn thiện, tỷ lệ thanh toán điện tử thấp, nguồn nhân lực thiếu hụt, dịch vụ hậu cần còn nhiều hạn chế... Bài viết làm rõ thực trạng của thương mại điện tử ở Việt Nam và phân tích các vấn đề tồn tại cũng như nguyên nhân của nó, qua đó đưa ra một số giải pháp gồm: i) Hoàn thiện cơ sở pháp lý; ii) Thúc đẩy thanh toán điện tứ: iii) Phát triển dịch vụ hậu cần thông qua pháp lý điện tử; iv) Đào tạo nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy phát triển mô hình kinh doanh điện tử này hiệu quả hơn, công bằng hơn và an toàn hơn trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72603
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.