Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72603
Nhan đề: Một số giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Hồng Thu
Từ khoá: Kinh doanh điện tử
Kinh tế số
Thương mại điện tử
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 09 .- Tr.44-53
Tóm tắt: Thương mại điện tử ở Việt Nam đang đóng một vai trỏ rất quan trọng trong phát triển nền kinh tế số. Là một quốc gia đông dân, có cơ cấu dân số trẻ, có tỷ lệ dân số sử dụng internet cao, lại có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử cao, trong những năm gần đây, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường thương mại điện tử năng động nhất và có tiềm năng lớn trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên thương mại điện tử Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề và thách thức như: Khung pháp lý chưa hoàn thiện, tỷ lệ thanh toán điện tử thấp, nguồn nhân lực thiếu hụt, dịch vụ hậu cần còn nhiều hạn chế... Bài viết làm rõ thực trạng của thương mại điện tử ở Việt Nam và phân tích các vấn đề tồn tại cũng như nguyên nhân của nó, qua đó đưa ra một số giải pháp gồm: i) Hoàn thiện cơ sở pháp lý; ii) Thúc đẩy thanh toán điện tứ: iii) Phát triển dịch vụ hậu cần thông qua pháp lý điện tử; iv) Đào tạo nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy phát triển mô hình kinh doanh điện tử này hiệu quả hơn, công bằng hơn và an toàn hơn trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72603
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.