Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72608
Nhan đề: Thực trạng lao động và việc làm hướng tới thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở các nước CLMV giai đoạn 2010 - 2019
Tác giả: Trần, Thị Hà
Từ khoá: Các nước CLMV
SDGs
Mục tiêu phát triển bền vững
Việc làm bền vững
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.3-15
Tóm tắt: Nhóm các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMVW) đang nổi lên là những nền kinh tế mở và năng động sau hai thập kỷ chuyển đổi nền kinh tế. Hiện nay, các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đóng vai trò kim chỉ nam cho các quốc gia phát triển và đang phát triển nhằm phối hợp các chính sách quốc gia hướng vào một tầm nhìn chung cho toàn nhân loại. Đối với các nước CLMV, SDGs mang lại cơ hội thay đổi và phát triển trên cơ sở cam kết thực hiện các mục tiêu đề ra, trong đó, một trong các trụ cột là đảm bảo việc làm bền vững chính của SDGs. Nghiên cứu này tập trung phân tích thực trạng với những điểm mạnh và thách thức về lao động và việc làm của các nước CLMV, từ đó đưa ra những khuyến nghị chính sách nhằm sách nhằm đảm bảo việc làm bền vững và hướng tới các mục tiêu SDGs của các quốc gia này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72608
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.