Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72609
Title: Phát triển năng lượng tái tạo của Nhật Bản giai đoạn 2011 - 2021
Authors: Đặng, Hoàng Hà
Keywords: Năng lượng tái tạo
An ninh năng lượng
Giảm phát thải
Nhật Bản
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.16-26
Abstract: Nhu cầu về năng lượng của Nhật Bản là rất lớn. Việc bảo đảm nguồn cung ứng năng lượng phục vụ cho phát triển luôn là thách thức lớn mang tính lâu dài đối với Nhật Bản. Việc phát triển năng lượng tái tạo của Nhật Bản đã trở thành một phần không thể thiếu để đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, đạt được phát triển bền vững và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch. Bài viết phân tích về mục tiêu, biện pháp đã thực hiện, những kết quả đã đạt được, thành công và những khó khăn, hạn chế trong việc phát triển năng lượng tái tạo ở Nhật Bản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72609
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.