Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72609
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Hoàng Hà-
dc.date.accessioned2022-01-13T08:22:05Z-
dc.date.available2022-01-13T08:22:05Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn0868-2984-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72609-
dc.description.abstractNhu cầu về năng lượng của Nhật Bản là rất lớn. Việc bảo đảm nguồn cung ứng năng lượng phục vụ cho phát triển luôn là thách thức lớn mang tính lâu dài đối với Nhật Bản. Việc phát triển năng lượng tái tạo của Nhật Bản đã trở thành một phần không thể thiếu để đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, đạt được phát triển bền vững và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch. Bài viết phân tích về mục tiêu, biện pháp đã thực hiện, những kết quả đã đạt được, thành công và những khó khăn, hạn chế trong việc phát triển năng lượng tái tạo ở Nhật Bản.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.16-26-
dc.subjectNăng lượng tái tạovi_VN
dc.subjectAn ninh năng lượngvi_VN
dc.subjectGiảm phát thảivi_VN
dc.subjectNhật Bảnvi_VN
dc.titlePhát triển năng lượng tái tạo của Nhật Bản giai đoạn 2011 - 2021vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.