Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72610
Title: Phát triển năng lượng tái tạo ở Đài Loan: Thực trạng và chính sách
Authors: Vũ, Nhật Quang
Keywords: Năng lượng tái tạo
Phát triển bền vững
Chính sách năng lượng tái tạo
Đài Loan
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.27-38
Abstract: Do các nguồn năng lượng truyền thống đang dần cạn kiệt, việc tìm kiếm nguồn năng lượng tái tạo cho phát triển bền vững được nhiều quốc gia quan tâm. Đài Loan không là trường hợp ngoại lệ. Bài viết tìm hiểu thực trạng phát triển năng lượng tái tạo ở Đài Loan, tập trung chủ yếu năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng địa nhiệt - là những ngành năng lượng tái tạo mà Đài Loan có thế mạnh. Bài viết phân tích những lợi ích của phát triển năng lượng tái tạo đối với phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Cuối cùng, bài viết nêu ra những chính sách (bao gồm chính sách kinh tế và chính sách phi kinh tế) của chính quyền Đài Loan nhằm mục tiêu khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo và đánh giá những thành tựu và thách thức mà ngành công nghiệp năng lượng tái tạo của Đài Loan hiện đang phải đối diện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72610
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.