Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72610
Nhan đề: Phát triển năng lượng tái tạo ở Đài Loan: Thực trạng và chính sách
Tác giả: Vũ, Nhật Quang
Từ khoá: Năng lượng tái tạo
Phát triển bền vững
Chính sách năng lượng tái tạo
Đài Loan
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.27-38
Tóm tắt: Do các nguồn năng lượng truyền thống đang dần cạn kiệt, việc tìm kiếm nguồn năng lượng tái tạo cho phát triển bền vững được nhiều quốc gia quan tâm. Đài Loan không là trường hợp ngoại lệ. Bài viết tìm hiểu thực trạng phát triển năng lượng tái tạo ở Đài Loan, tập trung chủ yếu năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng địa nhiệt - là những ngành năng lượng tái tạo mà Đài Loan có thế mạnh. Bài viết phân tích những lợi ích của phát triển năng lượng tái tạo đối với phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Cuối cùng, bài viết nêu ra những chính sách (bao gồm chính sách kinh tế và chính sách phi kinh tế) của chính quyền Đài Loan nhằm mục tiêu khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo và đánh giá những thành tựu và thách thức mà ngành công nghiệp năng lượng tái tạo của Đài Loan hiện đang phải đối diện.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72610
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.