Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72611
Title: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực tiễn nước Anh và một số hàm ý
Authors: Hoàng, Thị Hồng Minh
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)
Động lực tăng trưởng
Chính sách hỗ trợ
Nước Anh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.39-48
Abstract: Ở nhiều quốc gia trên thế giới, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đang dần trở thành một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quan trọng bên cạnh các lực lượng sản xuất khác, góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động, gia tăng quy mô kinh tế, đóng góp cho ngân sách và giúp ổn định kinh tế xã hội. Việc tham khảo kinh nghiệm xây dựng khung chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy hoạt động của DNNVV của các nền kinh tế phát triển hàng đầu thể giới như nước Anh là rất quan trọng. Bài viết tìm hiểu và đánh giá thực tiễn triển khai khung chính sách hỗ trợ DNNVV của Chính phủ Anh, từ đó rút ra một số hàm ý, gợi mở cho các nhà hoạch định chính sách về quá trình xây dựng và triển khai các giải pháp chính sách hỗ trợ khu vực DNNVV.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72611
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.