Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72613
Nhan đề: Một số kinh nghiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân trên thế giới
Tác giả: Nguyễn, Trần Minh Trí
Từ khoá: Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)
EU
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.49-59
Tóm tắt: Dữ liệu cá nhân hiện đang là một nguồn tài nguyên vô cùng lớn và có giá trị trong thời đại 4.0 hiện nay. Bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện đang là tâm điểm quan tâm của không chỉ Việt Nam mà còn của nhiều quốc gia trên thế giới. Bài viết phân tích một số kinh nghiệm quốc tế mới nhất nhằm hoàn thiện và tăng cường chất lượng cho công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân, trọng tâm là kinh nghiệm của khu vực Liên mình châu Âu, nhằm giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và các cá nhân cùng phối hợp làm tốt hơn nữa nhằm tăng cường chất lượng cho công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay tại Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72613
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.