Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72614
Title: Phán quyết của Tòa Trọng tài trong vụ kiện Philippines - Trung Quốc và giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo ở biển Đông
Authors: Lê, Văn Bảo
Keywords: Tòa Trọng tài thường trực
Tranh chấp chủ quyền biển đảo
Phán quyết
Biển Đông
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.60-64
Abstract: Ngày 12/7/2016, Tòa Trọng tài thường trực (PCA) được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 - UNCLOS 1982 đã đưa ra Phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền biển đảo ở biển Đông. Phán quyết của PCA ủng hộ phần lớn các đệ trình của Philippines và cũng là thắng lợi lớn cho nước này. Mặc đù vậy, Trung Quốc vẫn đang tiếp tục có các động thái gây hấn, khiêu khích trên phương diện ban hành chính sách, pháp luật và gia tăng hoạt động cứng rắn trên thực địa suốt năm năm kể từ khi tòa trọng tài ra phản quyết. Tuy nhiên, phán quyết này vẫn được xem như một phương thức để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo tại biển Đông một cách văn minh. Bài viết góp phần làm rõ tầm quan trọng từ Phán quyết của PCA đối với biển Đông thông qua phân tích các đòi hỏi phi lý của Trung Quốc đã bị PCA bác bỏ và tác động của PCA đối với cục diện pháp lý biển Đông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72614
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.