Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72615
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhí, Vĩnh Tường-
dc.contributor.authorTrần, Thị Hà-
dc.contributor.authorTrần, Thị Cẩm Trang-
dc.date.accessioned2022-01-13T08:24:34Z-
dc.date.available2022-01-13T08:24:34Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn0868-2984-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72615-
dc.description.abstractTrong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, Việt Nam luôn chú trọng hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp, xem đây là lực lượng chủ lực trong phát triển kinh tế, và hội nhập với nền kinh tế thế giới. Các chính sách phát triển kinh tế, việc hoàn thiện quy định pháp luật doanh nghiệp, các chương trình hỗ trợ... đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực này. Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng mở rộng cả về số lượng và chất lượng, tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế, hội nhập ngày càng sâu rộng. Nghiên cứu này phân tích những thành tựu, và cũng như những thách thức trong phát triển doanh nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2019, và đề xuất một số giải pháp chính sách phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.65-77-
dc.subjectDoanh nghiệpvi_VN
dc.subjectChính sách phát triểnvi_VN
dc.subjectChất lượng doanh nghiệpvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleThực trạng phát triển doanh nghiệp Việt Nam thập kỷ qua và giải phápvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.135.146


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.