Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72617
Title: Tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và sự thử nghiệm của Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Đồng tiền kỹ thuật số
Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.13-20
Abstract: Dịch bệnh Covid-19 là một trong những nguyên nhân thúc đẩy chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, nhiều ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang tăng cường nghiên cứu phát hành đồng tiền kỹ thuật số của mình. Trong số đó, Trung Quốc nổi lên, đóng vai trò tiên phong trong việc thứ nghiệm phát hành và sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Nhân dân Trung ương Trung Quốc (Ngân hàng trung ương). Trong tiến trình đó, nhiều người nói về việc đồng tiền số này sẽ trở thành động lực thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ trong các giao dịch thanh toán và trở thành phương tiện cất trữ quốc tế. Điều này có thể tạo ra tác động lớn đối với nền kinh tế toàn cầu. Bài viết tập trung nghiên cứu về bản chất, tác động của tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành, đánh giá quá trình thử nghiệm sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số tại Trung Quốc và phản ứng của các nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72617
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.