Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72618
Nhan đề: Bảo vệ môi trường biển, ven biển của Nhật Bản
Tác giả: Võ, Thị Minh Lệ
Nguyễn, Bình Giang
Từ khoá: Môi trường biển
Bảo vệ môi trường biển
Biến đổi khí hậu
Nhật Bản
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.21-31
Tóm tắt: Sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, Nhật Bản đã ưu tiên tập trung phát triển công nghiệp, lấy công nghiệp làm bàn đạp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, với tham vọng đạt được mục tiêu tăng trưởng nhanh kéo dài, Nhật Bản đã phải trả giá cho những vấn đề môi trường, đặc biệt là môi trường biển và ven biển. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu tác động đến biển, ven biển khiến cho môi trường sống của nhiều loài sinh vật biển bị thay đối, nhiều loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, gây xói mòn ven biển... Trên cơ sở chỉ ra các nhân tố ảnh hướng đến môi trường biển, ven biển của Nhật Bản, bài viết này sẽ chỉ ra kinh nghiệm của Nhật Bản trong triển khai các chính sách góp phần bảo vệ môi trường biển, ven biển bền vững.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72618
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.