Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72619
Title: Chuyển đổi số ở Singapore và hàm ý đối với Việt Nam
Authors: Phạm, Mạnh Hùng
Bùi, Khắc Linh
Keywords: Chuyển đổi số
Nhân lực kỹ năng
Nhân tài chuyển đổi số
Hệ sinh thái tích hợp
Singapore
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.32-39
Abstract: Việc đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài của Singapore được xem là yếu tố quyết định đưa đảo quốc này từ thế giới thứ ba lên thế giới thứ nhất chỉ trong một thế hệ. Ngày nay, truyền thống quý báu đó tiếp tục được Singapore phát huy triệt để trong cuộc cách mạng 4.0. Singapore đã đặc biệt chú trọng và có tầm nhìn và cách giải quyết vấn đề đảm bảo nguồn nhân lực kỹ năng, nhân tài sẵn sàng cho chuyển đổi số rất thực tế, khoa học và hiệu quả. Một mặt, nhanh chóng trang bị kỹ năng cho số đông dân chúng để thích ứng với thời chuyển đổi số. Mặt khác, động lực phát triển đội ngũ nhân tài cốt cán với tinh thần đổi mới sảng tạo để dẫn dắt hành trình chuyển đổi số. Cùng với đó, Singapore khai thác triệt để công nghệ số, không ngừng đổi mới sáng tạo, nhanh chóng phát triển hệ sinh thái tích hợp để gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Kết quả là, Singapore dù với số dân chỉ hơn 5,8 triệu người nhưng vẫn đảm bảo tốt nguồn nhân lực kỹ năng, nhân tài sẵn sàng cho chuyển đổi số trong khi nhiều nước châu Á có dân số lớn nhưng đang phải đối mặt với sự thiếu hụt nguồn nhân lực kỹ năng, nhân tài sẵn sàng cho chuyển đổi số. Singapore luôn thuộc nhóm các nước dẫn đầu thể giới về năng lực cạnh tranh số, về mức độ sẵn sàng cho CMCN 4.0...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72619
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.