Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72620
Nhan đề: Thu hút lao động kỹ năng của các nước Liên minh châu Âu: Thực trạng và chính sách
Tác giả: Lê, Thị Thu Hương
Từ khoá: Lao động
Lao động kỹ năng
Liên minh châu Âu
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.40-49
Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng, đặc điểm và xu hướng chính sách chủ yếu hiện nay của các nước Liên minh châu Âu (EU) trong thu hút lao động kỹ năng. Ngoài phần giới thiệu và kết luận, các phần chính của bài viết tập trung vào thực trạng di chuyển lao động kỹ năng ở EU. Các chính sách chủ chốt được áp dụng bao gồm chính sách nhập cư chung, chính sách thu hút qua nới lỏng các quy định, giảm các rào cản hành chính và thu hút qua các ưu đãi tài chính, đặc biệt thông qua công cụ thuế như giảm thuế thu nhập cá nhân và công ty ở cấp thu nhập cao và giảm thuế thu nhập cá nhân từng phần trực tiếp cho đối tượng lao động kỹ năng cao.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72620
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.