Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72621
Nhan đề: Chuyển động Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh APEC 11/2017
Tác giả: Phạm, Tiến
Từ khoá: Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Liên minh AUKUS
Mỹ
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.50-56
Tóm tắt: Việc thành lập Liên minh ba nước Australia, Anh và Mỹ (AUKUS) mới đây, cùng những sự kiện quốc tế quan trọng diễn ra dồn dập liền sau đó tại các địa điểm khác nhau trên thế giới, nhưng đều có nội dung liên quan trực tiếp tới Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, là minh chứng về sự dịch chuyển trọng tâm địa chiến lược của thế giới từ Tây sang Đông trong thế kỷ XXI, phản ánh cuộc cạnh tranh ảnh hưởng địa chính trị - kinh tế toàn cầu giữa các trung tâm quyền lực thế giới đang được đẩy lên mức độ gay gắt hơn. Bài viết phân tích bối cảnh quốc tế đưa đến sự ra đời của AUKUS: trên cơ sở đó, bài viết đưa ra những nhận định bước đầu về tác động của Liên mình tới cấu trúc an ninh hiện hữu của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Việc xử lý các mối quan hệ quốc tế trong một khu vực đan xen và chống lấn lợi ích cũng sẽ đòi hỏi các quốc gia Ấn Độ Dương - Thải Bình Dương, trong đó có Việt Nam, phải tinh tường, nhạy bén, uyên chuyển và quyết liệt hơn trong việc định vị chỗ đứng của mình trong khu vực.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72621
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.