Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72623
Title: Tham gia Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vưc (RCEP): Cơ hội và thách thức cho Việt Nam
Authors: Lại, Lâm Anh
Keywords: Hiệp định RCEP
Thương mại tự do
FTA
Cơ hội
Thách thức
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.69-76
Abstract: RCEP bao gồm mười nước ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand hình thành một thị trường rộng lớn với quy mô dân số lên tới 2,3 tỷ, chiếm 30% dân số thế giới, tổng giá trị GDP đạt 25,9 tỷ USD bằng 44% GDP thế giới. Đây là hiệp định mà trong đó Việt Nam cam kết mở cửa hầu hết các thị trường như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thương mại điện tử... Việc tham gia RCEP mở ra cho Việt Nam một sô cơ hội nhưng cũng có không những thách thức. Bài viết này sẽ khái quát về quá trình hình thành Hiệp định RCPEP, chỉ ra những cơ hội, thách thực và một số gợi mở chính sách cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72623
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.