Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72623
Nhan đề: Tham gia Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vưc (RCEP): Cơ hội và thách thức cho Việt Nam
Tác giả: Lại, Lâm Anh
Từ khoá: Hiệp định RCEP
Thương mại tự do
FTA
Cơ hội
Thách thức
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 11 .- Tr.69-76
Tóm tắt: RCEP bao gồm mười nước ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand hình thành một thị trường rộng lớn với quy mô dân số lên tới 2,3 tỷ, chiếm 30% dân số thế giới, tổng giá trị GDP đạt 25,9 tỷ USD bằng 44% GDP thế giới. Đây là hiệp định mà trong đó Việt Nam cam kết mở cửa hầu hết các thị trường như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thương mại điện tử... Việc tham gia RCEP mở ra cho Việt Nam một sô cơ hội nhưng cũng có không những thách thức. Bài viết này sẽ khái quát về quá trình hình thành Hiệp định RCPEP, chỉ ra những cơ hội, thách thực và một số gợi mở chính sách cho Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72623
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.