Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7268
Title: Xây dựng và sản xuất gạch, ngói thế kỷ XV-XVIII ở Bắc Việt Nam
Authors: Ngô, Thị Lan
Keywords: Xây dựng
Sản xuất
Gạch
Ngói
Bắc Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam;Số 6 .- Tr.58-66
Abstract: Gạch, ngói là vật liệu đất nung truyền thống trong hệ vật liệu xây dựng ở Việt Nam thế kỷ XV-XVIII. Cùng với nhiều nguyên vật liệu khác, gạch, ngói tạo nên công trình kiến trúc hoàn chỉnh. Nguồn sử liệu và khảo cổ học đã góp phần làm rõ hơn nguồn gốc, quy mô sản xuất, loại hình và chất lượng gạch, ngói; qua đó, góp phần làm rõ thêm về việc xây dựng và sản xuất gạch, ngói thế kỷ XV-XVIII cũng như hiểu thêm về lịch sử nghề thủ công ở Việt Nam thời kỳ này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7268
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_518.43 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.