Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/727
Title: Hình tượng Anh Bộ đội Cụ Hồ trong nghệ thuật sân khấu
Authors: Trần, Trí Trắc
Keywords: Anh bộ đội Cụ Hồ
Hình tượng nghệ thuật
Nghệ thuật sân khấu
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 12 .- Tr.15-17,55
Abstract: Bằng những tác phẩm điển hình của chèo, tuồng, cải lương, kịch nói, kịch hát dân ca suốt hơn 70 năm qua, chúng ta nhận thấy hình tượng chủ đạo nghệ thuật sân khấu Việt Nam vẫn là những Anh Bộ đội Cụ Hồ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/727
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_254.13 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.