Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7270
Title: Nghi lễ cung đình thời Nguyễn trong không gian di sản văn hóa ở Huế hiện nay
Authors: Huỳnh, Thị Vân Anh
Keywords: Văn hóa cung đình
Di sản văn hóa
Thời Nguyễn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 6 .- Tr.75-84
Abstract: Huế là nơi có nhiều loại hình di sản giá trị nổi bật được ghi nhận ở tầm quốc gia và quốc tế. Các sinh hoạt văn hóa ở Huế, đặc biệt là nghi lễ cung đình Huế thời quân chủ, có ý nghĩa triết lý của Nho giáo. Sự phục dựng các nghi lễ cung đình thời Nguyễn (như lễ tế Giao, lễ tế Xã Tắc) chịu nhiều tác động của xã hội hiện đại, không còn thể hiện tư tưởng “Thiên mệnh” của Nho giáo thời quân chủ, không phải là sự bảo tồn “nguyên trạng” những hình thức sinh hoạt văn hóa của quá khứ, mà là hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh, một hình thức tái tạo niềm tin văn hóa trong bối cảnh mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7270
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_613.74 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.