Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7277
Title: Không gian làng trong truyện cổ tích Việt Nam và Hàn Quốc
Authors: Lưu, Thị Hồng Việt
Keywords: Không gian làng
Truyện cổ tích
Việt Nam
Hàn Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 6 .- Tr.98-108
Abstract: Không gian làng xuất hiện rất rõ trong truyện cổ tích của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Truyện cổ tích Việt Nam và Hàn Quốc có sự tương đồng về tần số xuất hiện, cách mô tả không gian làng. Trong không gian làng có tín ngưỡng, phong tục, lễ hội và chợ. Bên cạnh những điểm tương đồng, không gian làng trong truyện cổ tích của hai dân tộc cùng có một số điểm khác biệt trong việc phản ánh mối quan hệ giữa địa chủ, nhà giàu với người nông dân, phản ánh bản chất, tính cách nhân vật.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7277
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_744.98 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.