Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7277
Nhan đề: Không gian làng trong truyện cổ tích Việt Nam và Hàn Quốc
Tác giả: Lưu, Thị Hồng Việt
Từ khoá: Không gian làng
Truyện cổ tích
Việt Nam
Hàn Quốc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 6 .- Tr.98-108
Tóm tắt: Không gian làng xuất hiện rất rõ trong truyện cổ tích của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Truyện cổ tích Việt Nam và Hàn Quốc có sự tương đồng về tần số xuất hiện, cách mô tả không gian làng. Trong không gian làng có tín ngưỡng, phong tục, lễ hội và chợ. Bên cạnh những điểm tương đồng, không gian làng trong truyện cổ tích của hai dân tộc cùng có một số điểm khác biệt trong việc phản ánh mối quan hệ giữa địa chủ, nhà giàu với người nông dân, phản ánh bản chất, tính cách nhân vật.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7277
ISSN: 1013-4328
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_744.98 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.