Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7279
Title: Đi tìm mẫu nhà ở xã Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ
Authors: Nguyễn, Tuấn Minh
Keywords: Mẫu nhà ở
Văn Lang
Hạ Hòa
Phú Thọ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 215 .- Tr.36-39
Abstract: Dự án NCKH cấp nhà nước: "Xây dựng mô hình QH-KT làng xã NTM Vùng Đồng bằng sông Hồng &Trung du, miền núi phía Bắc" do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện đã đưa ra các nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch - kiến trúc làng xã trên cơ sở xác định cơ cấu sản xuất phù hợp khai thác thế mạnh của địa phương, mức độ ảnh hưởng đồ thị hóa và khả năng áp dụng các công nghệ KH (tiết kiệm năng lượng, cấp nước sạch, xử lý nước thải, XD).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7279
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.