Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72829
Title: Cơ cấu bệnh tật tại khoa điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa Đống Đa năm 2017 - 2019
Authors: Đỗ, Thị Thanh Toàn
Cao, Thị Nhung
Lưu, Ngọc Minh
Đinh, Thái Sơn
Lê, Minh Giang
Đoàn, Quốc Hưng
Keywords: Cơ cấu bệnh tật
Khoa điều trị nội trú
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 143, Số 07 .- Tr.186-193
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu được thực hiện trên bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú ở Bệnh viện Đa khoa Đống Đa với mục tiêu mô tả cơ cấu bệnh tật của bệnh nhân đến điều trị nội trú ở Bệnh viện Đa khoa Đống Đa năm 2017 - 2019. Kết quả cho thấy, trong 3 năm 2017 - 2019 các bệnh thuộc Chương I: Nhiễm khuẩn và ký sinh vật và Chương X Bệnh hô hấp đều có tỉ lệ khám cao, với các tỉ lệ lần lượt là Chương I: 29,7%; 11,5%, 20,1% và Chương X: 21,0%; 25,1% và 24,5%. Chương bệnh có tỷ lệ bệnh nhân đến khám ít trong các năm 2017 - 2019 là Chương XVI: Một số bệnh xuất phát trong thời kỳ chu sinh, Chương XV: Chửa đẻ và sau đẻ với số lượt là 0 - 10 lượt. Các năm 2017 - 2019 bệnh viêm phổi và viêm phế quản và viêm tiểu phế quản cấp mắc cao hơn các bệnh khác, với các tỷ lệ theo năm 2017 - 2019 lần lượt là bệnh viêm phổi: ,6%; 8,2%; 8,5% và viêm phế quản và tiểu phế quản cấp: 5,3%; 5,8%; 5,7%. Việc xác định mô hình bệnh tật giúp đưa ra chiến lược phù hợp cho Bệnh viện Đa khoa Đống Đa trong việc lập kế hoạch và chuẩn bị tốt hơn cho việc điều trị bệnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72829
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.